Finance v bezpečí a po ruce

Zhodnocujte své peníze bez limitů s výnosem až 6,5 % p.a. vázaným na základní úrokovou sazbu ČNB. Obchodování na denní bázi, prostředky běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Vše se dá vyřídit online.

Chci investovat Zjistit více

Proč investovat do fondu MONETIKA

Výnos až 6,5 % p.a.

Výnos je vázán na základní úrokovou sazbu ČNB. Fond tak představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.

Bezpečí

Fond dosahuje na sedmistupňové škále rizikovosti SRI nejnižší možné hodnoty 1. Pro srovnání – akciové fondy jsou obvykle hodnocené stupněm 5-6, realitní fondy stupněm 2.

Peníze vždy po ruce

Peníze běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Zároveň se dá vše vyřídit online.

Bez omezení výše vkladu

Nezáleží na tom, zda máte k dispozici stokoruny nebo miliony. Zatímco banky u spoření obvykle omezují částku, na kterou se vztahuje vyšší úročení, fond MONETIKA zhodnocuje maximální možnou měrou vždy celou investici bez ohledu na její objem.

Pro jednotlivce, SVJ i firmy

Náš fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné prostředky – od fyzických osob, až po firmy, obce, nadace či společenství vlastníků jednotek. Jednorázový i pravidelný vklad již od 100 Kč.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

Podrobné informace Chci investovatZjistit více

K dostání u našich finančních partnerů

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   Investiční strategie

   MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.

   Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

   Repo operace

   Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.

   Termínované depozitní vklady

   Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.

   Overnight depozita

   Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.

   MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

   Informace o fondu

   CZK
   PROFI
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu Václav Kovář, Ján Hanzo
   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont 1 rok a více
   Minimální investice 100 Kč
   ISIN CZ0008477379
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
   Výstupní poplatek 0 %
   Poplatek za obhospodařování 0,35%
   Poplatek za administraci 0,05%
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu Václav Kovář, Ján Hanzo
   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont 1 rok a více
   Minimální investice 10 000 000 Kč
   ISIN CZ0008477361
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek neuplatňuje se
   Výstupní poplatek neuplatňuje se
   Poplatek za obhospodařování 0,05%
   Poplatek za administraci 0,05%

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 1.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,57% --
   od vzniku fondu 4,75% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 1.6.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4750 CZK
   Fondový kapitál 3 156 551 905,95 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 301 341 119 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 329 296 836 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 27 955 717 ks
   Údaje za období 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 002 464 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 341 737 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 20 972 205,99 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 578 499,01 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 1.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 403 291 291,63 CZK
   Aktiva celkem 3 430 876 833,53 CZK
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 1.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,60% --
   od vzniku fondu 4,97% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 1.6.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4974 CZK
   Fondový kapitál 246 739 385,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665 ks
   Údaje za období 01.06.2023 - 01.06.2023 (třída PROFI)
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 1.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 403 291 291,63 CZK
   Aktiva celkem 3 430 876 833,53 CZK

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,56% --
   od vzniku fondu 4,73% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4732 CZK
   Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 299 680 392 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 327 294 372 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 27 613 980 ks
   Údaje za období 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 931 002 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 6 529 110 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 585 437,32 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 68 174 764,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,58% --
   od vzniku fondu 4,96% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4955 CZK
   Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665 ks
   Údaje za období 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 956 660 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 543 756 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 51 899 972,02 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 5 680 017,25 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,23%
   Ostatní 99,77%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   od vzniku fondu 4,15% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4153 CZK
   Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 274 278 500 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 295 363 370 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 21 084 870 ks
   Údaje za období 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 33 311 748 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 4 531 927 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 346 153 004,50 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 47 065 213,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   od vzniku fondu 4,35% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4346 CZK
   Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 19 091 966 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 31 881 875 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 12 789 909 ks
   Údaje za období 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 469 297 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 906 404 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 25 699 980,73 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 367 421,74 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,19%
   Ostatní 99,81%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   od vzniku fondu 3,66% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3660 CZK
   Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 245 498 679 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 262 051 622 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 552 943 ks
   Údaje za období 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 38 628 822 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 714 938 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 399 333 766,56 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 59 088 814,67 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,56% --
   od vzniku fondu 3,82% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3821 CZK
   Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 22 529 073 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 29 412 578 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 883 505 ks
   Údaje za období 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 10 281 003 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 962 397 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 106 399 937,88 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 700 014,56 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 0,29%
   Ostatní 99,71%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   od vzniku fondu 3,11% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3109 CZK
   Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 212 584 795 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 223 422 800 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 10 838 005 ks
   Údaje za období 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 903 389 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 271 431 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 369 151 638,75 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 33 643 911,30 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   od vzniku fondu 3,24% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3241 CZK
   Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 15 210 467 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 19 131 575 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 921 108 ks
   Údaje za období 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 847 896 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 592 982 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 49 999 986,94 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 700 023,12 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,38%
   Ostatní 98,62%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,63% --
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 179 952 837 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 187 519 411 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 7 566 574 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 805 914 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 834 592 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 366 556 259,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 266 655,63 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,66% --
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 792 261 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 993 101 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 11,50%
   Ostatní 88,50%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,39% --
   od vzniku fondu 1,97% 0,49%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
   Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
   Údaje za období 1.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 100,00%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,41% --
   od vzniku fondu 2,05% 0,51%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
   Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 1.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,00%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,66% --
   od vzniku fondu 1,57% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
   Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
   Údaje za období 1.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 5,31%
   Ostatní 94,69%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,68% --
   od vzniku fondu 1,64% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
   Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 1.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
   Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 5,31%
   Ostatní 94,69%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   od vzniku fondu 0,91% 0,45%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
   Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200 ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
   Údaje za období 1.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,09%
   Ostatní 98,91%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   od vzniku fondu 0,95% 0,48%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
   Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572 ks
   Údaje za období 1.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,09%
   Ostatní 98,91%

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232 ks
   Údaje za období 1.9.2022 - 30.9.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 100,00%
   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,40% --
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000 ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000 ks
   Údaje za období 1.9.2022 - 30.9.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 1,00%
   PŘEDEŠLÉ ROKY
   ARCHIV DOKUMENTŮ

   Naše fondy pro pravidelné a dlouhodobé investování

   VŠECHNY FONDY
   Chci získat více informací